Vrste tuševa i tuširanja

Tuširanje vazduhom

Vrsta tuširanja gde se visok pritisak vazduha koristi da oduva čestice prašine.

Električni tuš

Uređaj za tuširanje u kom se električna energija koristi za lokalno zagrevanje vode za tuširanje.

Hitni tuševi

Takvi tuševi instalirani su u laboratorijama i drugim objektima u kojima se koriste opasne hemikalije. Dizajnirani su da imaju stalnan protok od oko 115-230 litara po minutu najmanje 15 minuta u kontinuitetu, a treba da se nalaze na najviše 10 sekundi daleko od potencijalnih korisnika.

Mornarički tuš

Metod tuširanja koji omogućava značajno očuvanje vode i energije.

Rimski tuš

Tuš na kom se ne koriste vrata ili zavesa.

Parni tuš

Vrsta tuširanja gde generator pare proizvodi paru tokom tuširanja.

Vichy tuširanje

Vid tuširanja gde se korisnik u ležećem položaju, na postolju sličnom stolu za masažu, tušira toplom vodom bogatom aromatičnim i mineralnim sastojcima.

Škotski tuš

Škotski tuš se sastoji od naizmeničnog tuširanja toplom i hladnom vodom. U većini slučajeva sastoji se od tuširanja hladnom vodom posle uobičajenog tuširanja toplom vodom. Smatra se da smenjivanje toplote i hladnoće poboljšava cirkulaciju krvi, što je korisno u tretmanu reumatskih obolenja. Primena hladnoće nakon toplote česta je u sauni

Mokra soba

Mokra soba je vrsta kupatila koje je dizajnirano tako da se celom svojom površinom koristi kao prostor tuširanje. Pod takvog kupatila mora imati nagib ka odvodnom otvoru.

Obavezno pogledajte: